Klasická řada regulátorů s vyšší citlivostí, 6/14 výstupů

Regulátory jalového výkonu NOVAR 1106, 1114 jsou plně automatické přístroje umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Z hlediska připojení jsou kompatibilní s původními typy NOVAR 1xx/2xx. Jsou určeny pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost regulace i při malém zatížení, řízení ventilace a případně další rozšiřující funkce.

Regulace probíhá ve všech čtyřech kvadrantech a její rychlost je závislá jak na velikosti regulační odchylky, tak na její polaritě (překompenzování či nedokompenzování) . Připínání a odpínání kompenzačních kondenzátorů je prováděno tak, aby optimální stav kompenzace byl dosažen jediným regulačním zásahem a minimálním počtem přepínaných stupňů. Přitom přístroj volí jednotlivé stupně s ohledem na jejich rovnoměrné zatěžování a přednostně připíná stupně, které byly odepnuty nejdéle a jejichž zbytkový náboj je tedy minimální.

Klíčové vlastnosti

 • panel 144 x 144 mm
 • společný napájecí a měřicí vstup
 • 6 nebo 14 relé + alarmové relé
 • možnost kom. rozhraní RS-485
 • volitlně možnost napájecího napětí do 500 V (modely S400)
 • citlivost měření proudu 2 mA
 • plně automatické nastavení, automatické rozpoznání přípojení i velkosti stupňů
 • chytrý spínací algoritmus pro prodloužení života jednotlivých komponent
 • vysoká přesnost měření proudu a účiníku
 • přesné měření a regulace i v zarušených podmínkách
 • vyhodnocení THD a měření až 19. harmonické
 • sledování harmonizkého zatížení kondenzátorů pro jejich ochranu
 • vestavěný teplotní senzor
 • volitelné relé pro spínání topení/chlazení