TrafoSTART

TS1211

Přístroj TS (TrafoSTART) je elektronické relé určené ke spínání transformátorů. Představuje ideální řešení pro odstranění zapínacího proudu jednofázových transformátorků. Díky vestavěným kontrolním algoritmům umožňuje bezproblémové připnutí a provoz transformátorů s vysokým sycením a bezproblémový provoz velkých toroidních transformátorů. Je vhodný pro časté spínání transformátorů. Díky ovládacímu vstupu nahradí stykač.
Zapojením TrafoSTARTu se také zjednoduší jištění transformátoru.

Principem je kontrola magnetizace jádra transformátoru během rozběhu. V jednotlivých půlperiodách napájecího napětí je jádro přemagnetováno na opačnou polaritu s přesně definovaným přírustkem magnetizace nastaveném podle typu transformátoru. Magnetovací impulsy jsou korigovány podle průběhu primárního napětí a tak je zajištěna bezchybná funkce s libovolnou zátěží sekundárního vinutí transformátoru. Metoda řízení rozběhu transformátoru zcela eliminuje zapínací proud transformátoru, přičemž je zajištěna minimální doba rozběhu (od 0,06 s). Princip je chráněn patentem CZ 296466/2006.

Další dokumenty 

Recenze [svarinfo.cz]

Příklad zapojení

ZAPOJENI

Přístroj byl vyvinut na Katedře elektrotechniky TU v Liberci v rámci řešení evropského projektu COST 529. 

TrafoSTART byl oceněn čestným uznáním na veletrhu AMPER 2004.