Modulární systém pro měření DC a AC/DC systémů

ENVIS - aplikace pro energy managemen, kvalitu elektricke energie atp.

SW pro modulární měřící systém

2017V010:

Aplikace ENVIS je určena k vyhodnocování měřených dat o spotřebě energie, hodnotách měřených veličin a o kvalitě napětí. Verze 1.8 přináší některé významné inovace - podporu nejnovějších OS a databázových serverů, nové možnosti exportu dat, zjednodušení konfigurace přístrojů a nové nástroje pro příkazovou řádku. ENVIS 1.8 nově podporuje přístroje s firmware verzi 3.0  a nové přístroje pro měření elektrické energie ve stejnosměrných systémech, pro spotřebiče napájene frekvenčním měničem, apod.

Významného rošíření se dočkal systém vytváření hlášení (reporting). 

Prototyp modulárního měřícího systému

2017V003:

 

moduly systému.

Demonstrační panel je sestaven, zapojen a nakonfigurován dle zapojení, popsaném v dokumentu AppNote 0002. Jedná se o ukázku možnosti kombinace měření spotřeby AC i DC části systémů jedním modulem BC 235 a vzdálené vizualizace měřených dat na displeji BC REDIS. Zároveň modul MIO ve spolupráci s BC 235 ovládá a monitoruje středně složitou regulační úlohu, sestavenou z topného rezistoru, teploměru a chladiče.

 

TACR

Program ENVIS 1.8 a prototyp modulárního měřicího systému byly vyvinuty s přispěním TA ČR v rámci projektu TH01020327.