Analyzátor SMY 133

Digitální panelový měřicí přístroj 3-fázový,PQ-S, barevný LCD displej 320x200, 96x96 mm

SMY 133 představuje plnohodnotný panelový multimetr a dataloger s výborně čitelným displejem a vestavěným čtyř- či šesti-kvadrantním elektroměrem pro velmi přesné podružné měření. Přístroj měří a záznamenává  hodnoty fázových a sdružených napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníku a až 50-ti harmonických složek napětí a proudu včetně harmonického zkreslení. Lze jej doplnit o modul měření kvality elektrické energie třídy S (meziharmonické, flicker, napěťové události), záznamník přechodových jevů a záznam a vyhodnocování telegramů HDO. 

Lze s ním měřit v jednofázových a třífázových sítích NN, VN i VVN: podporuje všechny varianty zapojení napřímo, či s využitím napěťových i proudových měřících traf. Přístroj je možné využít také pro měření proudu prostředníctvím pružných Rogowského snímačů. Ve variantě SMY-BX a SMY-CX jej lze používat i jako přenosný analyzátor.

Volitelně lze přístrojem ovládat další zařízení prostřednictvím reléových a digitálních/pulzních výstupů nebo čítat pulzy jiného měřidla. Komunikační rozhraní USB a volitelná seriová linka nebo Ethernet umožňuje snadnou správu a odečty archivů prostřednictvím aplikace ENVIS. V kombinaci se systémovou službou ENVIS.Online je možné periodicky stahovat a ukládat měřené hodnoty do SQL databáze na Vašem PC k dalšímu zpracování.

 1. Vlastnosti
 2. Ke stažení
 3. Typy a příslušenství
 4. Software
 5. Firmwarové moduly

Typické použití: vzdálené sledování spotřeby, průmyslová automatizace, energetický management, chytré budovy, smart grid, podružná měření.

Charakteristické vlastnosti

 • třífázový digitální panelový analyzátor
 • přesné měření, 128 vzorků/periodu, vzorkování 6.4 kHz v každém kanálu
 • 512 mb paměti pro záznam měřených hodnot a událostí
 • napětí a proud: třída přesnosti 0.5 dle IEC 61557-12
 • energie: činná 0.5, jalová 1 dle 61557-12, 62053-22 resp. -23
 • ctyř- či šesti- kvadrantní, třífázový elektroměr (kWh, kVARh, +, -)
 • alternativní měření zdánlivé energie (tzv. trivector meter, kVAh)
 • pulsní výstupy a programovatelná alarmová relé (varianta RR, RI, II)
 • jedno fázové, třífázové nebo Aronovo zapojení, přímé a nepřímé měření (s MTN a MTP)
 • vestavěný teplotní senzor PT100, stavový nebo pulzní binární vstup
 • volitelné komunikační rozhraní RS 485 nebo 10/100 Mbit Ethernet
 • volitelně vstup pro speciální dělená či průvleková trafa (varianta S a P)
 • vizualizační software ENVIS, ENVIS.Daq a ENVIS.Online

Ukázky zapojení přístroje

Standardní zapojení přístroje SML 133 v síti NN. Ukázka zapojeni SML 133 v síti VN a VVN.

Typy a příslušenství

SMY 133 - objednavaci kody

Podporované proudové sondy z naší nabídky

(!) Věnujte zvýšenou pozornost výběru měřicího transformátoru, způsobilého pro konkrétní variantu přístroje. Nesprávná kombinace vede k nesprávné funkci zařízení a může způsobit i vážné škody.

Aplikace ENVIS umožňuje základní obsluhu přístrojů SMV, SMP a SMPQ z PC - aktualizaci firmware, nastavení přístroje, dohled a stahování archivních dat pro následné vyhodnocení. ENVIS je v základní verzi k dispozici ke všem těmto podporovaným přístrojům zdarma.

Typická instalace aplikace ENVIS

S pomocí systémové služby ENVIS.Online lze vytvořit komplexní systém monitoringu spotřeby energie a spolehlivosti její dodávky. Tento systém prostřednictvím například emailu, SMS či SNMP protokolu informuje klíčové účastníky o nestandardních situacích či jim zasílá pravidelné reporty.

Přídavné nadstavbové moduly pak mohou doplnit další pokročilé funkce pro export/import dat, automatizované zpracování a vyhodnocení a jiné pokročilé funkce.

Typická instalace aplikace ENVIS

Voltage and power event cycle data logger module.

Volitelné rošiřující moduly

 • Modul PQ-S, PQ-A: analyzátory SMY 133, SMC 133/144 a ARTIQ s modulem PQ měří kvalitu napětí dle EN 50160. Do běžného přístroje doplní měření flickeru, meziharmonických a napěťových událostí.
 • Modul GO: přístroje SMC, SMY, SMZ a ARTIQ mohou být prostřednictvím modulu general oscillograms doplněny o rozšířené měření a záznam přechodových jevů - záznam oscilogramů napětí a proudů do paměti přístroje.
 • Modul HDO: k analyzátorům SMV, SMP, SMVQ a SMPQ lze objednat doplňkový modul měření, záznamu a vyhodnocení signálu HDO.
 • Modul MM: Modbus master v podporovaných přístrojích s pamětí aktivuje možnost záznamu dat (datalogger) z podřízených Modbus přístrojů - lze tak například zaznamenávat informace o chodu kompenzace z přístrojů NOVAR a nebo archivovat odečty elektroměrů, průtokoměrů a jiných senzorů.
 • Modul Sampler: speciální modul pro přímý přenos měřených veličin do nadřízeného systému.
 • Modul ES: v přístrojích s Ethernetem a alespoň jednou další komunikační linkou lze aktivací Ethernet-to-Serial modulu povolit přenos komunikace mezi rozhraními.
 • Modul VE: k analyzátorům SMV a SMP lze objednat rozšiřující programový modul pro vyhodnocování napěťových událostí (v SMVQ a SMPQ je tento modul obsažen).
 • Viz. také: panelové měřicí přístroje, přenosné analyzátory kvalitysoftware pro zpracování dat.